AVTALSVILLKOR

Nova Trafikskola drivs som en bifirma under ett aktiebolag sedan 2018. Vi är godkända för F-skatt.
Vi erbjuder utbildning för Am (moped klass 1), B - personbil, B96/BE - tungt släp samt Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar. 

AVTALSVILLKOR
Nova Trafikskola drivs som en bifirma under ett aktiebolag sedan 2018. Vi är godkända för F-skatt.
Vi erbjuder utbildning för Am (moped klass 1), B - personbil, B96/BE - tungt släp samt Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar. 

Avtalsvillkor – Nova Trafikskola
§1 Acceptera avtalsvillkor
Genom att skriva in dig på Nova Trafikskola blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig
Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Elevcentralen och Trafikskola online
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för att skydda detta. 
Nova Trafikskola är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning. 
Nova Trafikskola förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 Dina personuppgifter
Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av GDPR, General Data Protection Regulation. I vår integritetspolicy (http://www.novatrafik.nu/kontakt/om-nova-trafikskola/avtalsvillkor-och-gdpr-40028607) kan du på ett lätt och tydligt sätt kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona. 
Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

§5 Priser och Betalning
Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. 
För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra Startpaket krävs förskottsbetalning. Priserna i ett Startpaket gäller i två (2) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar. 
Vi tar emot betalningar via fakturering och Swish.

§6 Fakturering 
Nova Trafikskola tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress eller e-postadress, som kunden uppgett vid inskrivningen/registrering. 
Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 12 dagar.
Observera att det skickas ut en faktura i månaden eller efter överenskommelse.

§7 Swish
Nova trafikskola tillämpar swishbetalning för de produkter och tjänster som kunden köper. Du swishar till nr 1236210298, märk köpet med ditt personnr.

§8 Avbokningsregler
För avbokningar som sker efter kl. 13.00 dagen innan körlektionen debiteras du full avgift, om du inte kan visa upp ett läkarintyg som visar att du pga sjukdom inte kunnat infinna dig till lektionen.

Är du sjuk eller har sjukt barn, krävs att du ringer senast innan kl 7,30 samma dag som du har din bokning, till trafikskolans telefon och tala in ett meddelande. Sker din avbokning efter 7,30 blir du fullt debiterad pga sen avbokning.

Nova trafikskola förbehåller sig rätten att boka och avboka dina kunskapsprov samt körprov.

I ett sådant fall där trafikläraren eller utbildningsledaren bedömer att du inte är färdig med utbildningen förbehåller Nova trafikskola sig rätten att boka av ditt kunskapsprov och körprov.

Hela teoriprogrammet (trafikskola online) ska vara klart senast fredagen veckan innan ditt prov.

Samt körmoment 15 och godkänd utbildningskontroll.

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§10 Friskrivning från ansvar
Nova Trafikskola tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. 
Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§12 Vid eventuell tvist
Nova Trafikskola kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända dig till Andreas Jonsson på Nova Trafikskola. 
I annat fall skall du som kund vända dig till Allmänna ReklamationsNämnden (www.arn.se)

Avtalsvillkor 2018-07-05

GDPR - Dataskyddsförordningen

Nova Trafikskola skyddar din integritet.
Vi på Nova Trafikskola värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar Nova Trafikskola dina personuppgifter
Nova Trafikskola behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.
Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, foto, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress.
Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.
Vi kommer även använda de uppgifter vi har om dig för att administrera dina genomförda utbildningar så som AM-utbildning, Introduktionsutbildning, Riskutbildning del 1 och 2 till Transportstyrelsen samt dina kommande prov på Trafikverket.

Läs mer om Nova Trafikskolas principer för behandling av personuppgifter (pdf)

Rätt att begära registerutdrag
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Nova Trafikskola behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.
En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till:
 
”Registerutdrag”
Nova Trafikskola
Storgatan 15
382 30 Nybro